Hồ sơ giấy tờ - Công ty TNHH Thịt bò khô Xuân Hương

Bao gồm đầy đủ giấy tờ Vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy tự công bố, phiếu kiểm nghiệm các sản phẩm.

  1. Giấy chứng nhận Vệ sinh An toàn thực phẩm Link

  1. Giấy Tự công bố - Bò Miếng vị cay - Link
  2. Giấy Tự công bố - Bò Miếng vị truyền thống - Link
  3. Giấy Tự công bố - Bò Sợi vị cay - Link
  4. Giấy Tự công bố - Bò Sợi vị truyền thống - Link
  5. Giấy Tự công bố - Hạt điều muối - Link
  6. Giấy Tự công bố - Hạt điều ngũ vị - Link
  7. Giấy Tự công bố - Heo sợi - Link

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: